WYSYŁKA I ZWROTY ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW

UWAGA!

Koszty wysyłki pojedynczego przedmiotu wskazywane są Klientowi po wrzuceniu przedmiotu do koszyka lub w odpowiedzi na zapytanie przesłane do Sprzedającego przez formularz kontaktowy.

Do każdej przesyłki za pobraniem dolicza się 8zł.

W przypadku zakupu kilku przedmiotów możliwe jest ustalenie wspólnej (jednej) kwoty za dostarczenie całości. Koszt podawany po kontakcie ze Sprzedającym.

1. Wysyłki realizujemy głównie za pośrednictwem:

a/  Poczty Polskiej - Poczta kurier 48;

b/ Duże gabaryty (bez możliwości wysłania Poczta Polską) wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich;

c/ Możliwy jest również odbiór osobisty,

Koszt przesyłki zawiera koszt pakowania zakupionych przedmiotów.

2. Istnieje również możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, dostarczenia zakupionych przedmiotów pod wskazany adres własnym transportem sprzedającego.
Dostawa przedmiotu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Koszty wysyłki pojedynczego przedmiotu są wskazywane Klientowi w ścieżce zakupowej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. W przypadku zakupu kilku przedmiotów i chęci połączenia wysyłek, Klient może skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia wspólnej (jednej) kwoty za dostarczenie całości.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.