REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM RETROMANIA.com.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego Retromania działającego pod adresem www.retromania.com.pl jest: Retromania Arkadiusz Lasota z siedzibą Wólka 39, 27-300 Lipsko, REGON: 362474482, NIP: 811 156 36 96.
NR KONTA: 93 1160 2202 0000 0003 2124 8871

2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerami telefonów +48 503 357 418 i +48 502 530 728, pod adresem poczty elektronicznej sklep@retromania.com.pl bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.retromania.com.pl.

§ 2. ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego Retromania.

1. Retromania Arkadiusz Lasota (dalej zwany Sprzedającym) prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się stare i współczesne meble i dekoracje.

§ 3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.retromania.com.pl

2. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.

3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie przedmiotu do koszyka;

b. wybór rodzaju dostawy;

w przypadku łączenia przesyłek i łącznego kosztu, należy skontaktować się ze sklepem. Obniżka zostanie przyznana po zakończeniu koszyka.

c. wybór rodzaju płatności;

d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia".

4. Zawarcie umowy sprzedaży z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Klient składając zamówienie akceptuje jednocześnie niniejszy regulamin.

6. Klient ma możliwość dokonywania zakupów po zalogowaniu się na stronie, dzięki temu zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, status zamówienia, historia rozliczeń, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego Retromania.

7. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia Klientowi zarejestrowanemu m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§ 4. CENY

1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki.

2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, zgodnie z cennikiem dostaw lub ustaleniami ze sprzedającym.

§ 5. FORMA I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przedmiotów lub dokonania przelewu, jeśli odbiór będzie odłożony w czasie. W tym przypadku ustala się wpłatę ze Sprzedającym.

5. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać zapłatę za zamówienie wraz z kosztami wysyłki, Klient otrzymuje na podany adres mailowy wraz z numerem zamówienia.

6. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta.

§ 6. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru towarów:

a. przesyłka kurierska,

b. przesyłka kurierska pobraniowa (8zł dolicza się do każdej paczki)

c. odbiór osobisty.

2. Koszt wysyłki towaru podany w sklepie dotyczy terenu Polski, wysyłka za granicę po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Dostawa towaru na terenie Polski wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.

3. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych:

a. od złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem;

b. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

4. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie.

5. Koszty wysyłki towaru zawierają koszt wysyłki + koszt opakowania i są wskazywane Klientowi po złożeniu zamówienia.

Koszt wysyłki kilku przedmiotów w jednej paczce ustalany jest indywidualnie poprzez kontakt ze Sprzedającym. "Ustalenie wspólnego kosztu wysyłki dla koszyka"  jest widoczne dla Sprzedającego wyłącznie przy zalogowanych Klientach.

6. Odbiór osobisty towaru przez Klienta jest bezpłatny i następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym.

7. Retromania ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

8. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, a w razie konieczności spisać protokół szkody, co umożliwi Sprzedającemu reklamowanie uszkodzonych towarów.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien złożyć pisemnie .

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Operator / właściciel sklepu internetowego Retromania jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 2. Dokonanie rejestracji konta, dokonywanie zakupów Retromania, zapis do newslettera wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
  • a. adres e-mail
  • b. imię i nazwisko
  • c. adres do doręczeń
  • d. numer telefonu
  • e. firma prowadzonej działalności gospodarczej
  • f. adres prowadzonej działalności gospodarczej
  • g. numer NIP
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu założenia konta Użytkownika oraz w związku z realizacją zamówień poprzez sklep internetowy www.retromania.com.pl. Dane osobowe są przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep internetowy.

 7. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Klienta obowiązuje wersja regulaminu dostępna na stronie www.retromania.com.pl w momencie składania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.